Suunnittelu

Suunnittelun tavoitteet

Pihasuunnitelma tehdään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Jokainen piha on ainutlaatuinen. Se syntyy asukkaiden toiveista ja ympäristön luomista mahdollisuuksista. Pihasuunnittelun hintaan vaikuttavat hankkeen laajuus ja vaativuustaso. Suunnittelukohteet ovat erilaisia ja hintaan vaikuttavat suunnittelualueen pinta-ala, korkeuserot, rakenteiden määrä ja vaativuus. Suunnitelma voi olla myös tasoltaan erilainen, luonnossuunnitelma tai tarkempi yleissuunnitelma. Pienemmissä kohteissa voi riittää ainoastaan neuvontakäynti.okt3

Pihasuunnitelmassa ratkaistaan mm. säilytettävä ja uusi kasvillisuus, kulkuväylät, pintamateriaalit, oleskelu- ja leikkipaikat, piharakennelmat, lumenkasauspaikat, valaistus, tomutus ja pyykinkuivaus. Näihin ratkaisuihin vaikuttavat kasvuolosuhteet sekä asukkaiden toiveet pihan toiminnoista. Suunnittelulla voidaan vaikuttaa myös pihan helppohoitoisuuteen esimerkiksi kasvivalinnoilla.

Tarvittavat alkutiedot

Suunnittelua varten tarvitaan pohjatietoja: mahdollisimman tarkka asemapiirustus, rakennusten pohjapiirustukset ja tarvittavat korkolukemat tontilta. Tontilla olevien kaapeleiden, salaojien yms. tiedot ja mahdolliset maaperätutkimukset voidaan myös liittää pohjatietoihin.

Pihakäynti

Suunnittelu alkaa aina asiakkaiden tapaamisella, puutarhaan ja pihaan tutustumisella. Tämän ensimmäisen käynnin aikana pyritään selvittämään asiakkaiden toiveet ja tarpeet sekä esitetään jo mahdollisia vaihtoehtoja ja ideoita.

Luonnossuunnitelma

Luonnossuunnitelmassa on esitetty pihan tilajako, toiminnot, mitoitus, materiaalit, karkea maastonmuotoilu sekä säilytettävät, poistettavat ja istutettavat kasvit lajeittain.

Yleissuunnitelma

Yleissuunnitelma on asiakkaan kommenttien perusteella korjattu luonnos. Suunnitelma sisältää mm. kasvillisuusalueet määrineen, kasvien paikat, kasvillisuus- ja määräluettelot. Kohteesta riippuen voidaan esittää erillisiä rakenne- ja detaljikuvia sekä laatia työselitys.

Mikäli olet aikeissa teettää koko pihan ulkopuolisella viherrakentajalla, on hyvä teettää yleissuunnitelma. Luonnoksen pohjalta rakentajan on vaikea esittää tarjousta. Omatoimirakentaja selviää usein pelkällä luonnoksella.heart-1192662_1920

Klikkaa esitietolomakelinkkiä ja vastaa lomakkeen kysymyksiin, niin päästään yhteisymmärrykseen tavoitteista ja toiveistanne.